Bezpieczeństwo pacjentów oraz redukcja zdarzeń niepożądanych jest priorytetem każdego szpitala.
Skuteczne wdrożenie działań poprawiających przestrzeganie procedury dezynfekcji rąk jest niezwykle istotne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej.
Pierwszym elementem była edukacja personelu medycznego. Podczas szkoleń podkreślano znaczenie prawidłowej techniki, używanych preparatach dezynfekcyjnych oraz czasie, jaki należy poświęcić na procedurę dezynfekcji rąk.
Kolejnym aspektem było zapewnienie łatwego dostępu do środków dezynfekcyjnych. W oddziałach szpitalnych zostały umieszczone dozowniki z płynem dezynfekcyjnym w strategicznych miejscach, takich jak wejścia, stanowiska pracy personelu medycznego oraz na salach chorych. Kontrola i monitorowanie są kluczowe dla skutecznego wdrożenia działań poprawiających przestrzeganie procedury dlatego były przeprowadzone systematyczne audyty, oceniające przestrzeganie wytycznych i procedur przez personel. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, podejmowano działania korygujące oraz prowadzono dodatkowe szkolenia i wsparcie.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie