Pierwsze nowatorskie zabiegi wszczepienia reduktorów do zatoki wieńcowej wykonał Regionalny Ośrodek Kardiologiczny „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie w składzie: dr n. med. Artur Jastrzębski i dr n. med. Adrian Włodarczak, pod nadzorem kardiologa inwazyjnego dra n. med. Feliksa Woitka, z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Klinicznego w Dreźnie, który w Europie ma największe doświadczenie w tego typu zabiegach.

Doktor Felix Woitek tłumaczący prawidłową technikę implantacji REDUCERA

Dławica piersiowa zwana też dusznicą bolesną, to jedna z postaci choroby niedokrwiennej serca. Jej przyczyny są różne, ale prowadzą do tego samego skutku – dopływu do serca niedostatecznej ilości krwi, która dostarcza substancje odżywcze i tlen. Stan, w którym serce jest niedotlenione i niedożywione, nazywamy chorobą niedokrwienną serca.

Podstawową metodą postępowania w dławicy piersiowej jest rewaskularyzacja czyli udrożnienie dopływu krwi do narządu objętego niedokrwieniem. Mimo coraz bardziej zaawansowanych metod leczenia, zarówno przezskórnych jak i chirurgicznych, pełna rewaskularyzacja nie zawsze jest możliwa.

Niestety, pomimo przebytych licznych zabiegów inwazyjnych (by-passów, angioplastyk tętnic wieńcowych z implantacją stentów) oraz optymalnego leczenia farmakologicznego, istnieje grupa chorych nadal zgłaszających bóle w klatce piersiowej. Są one powodem bardzo niskiego komfortu życia, często inwalidztwa uniemożliwiającego codzienne funkcjonowanie.

Od niedawna dostępna jest nowa metoda leczenia, której wysoka skuteczność została udowodniona i sprawdzona u chorych w badaniach i rejestrach klinicznych.

Czym jest REDUCER?

REDUCER jest implantem, który swoim kształtem przypomina klepsydrę. Jego zadaniem jest zwężenie głównego spływu żył odprowadzających krew z serca, czyli z tzw. zatoki wieńcowej.
W miejscu gdzie zostaje wszczepiony powstaje zwężenie, które wpływa na przekrwienie mięśnia sercowego w miejscu niedokrwienia, poprawiając jednocześnie jego natlenowanie, a w efekcie dając zmniejszenie dolegliwości bólowych przy wysiłku. Efekt ten jest już wyraźnie widoczny w pierwszej dobie po zabiegu i narasta w ciągu pierwszych 3 miesięcy.

Wskutek implantacji zatoka wieńcowa zostaje zwężona do 3 mm, a rezultatem jest podwyższenie ciśnienia w żyłach serca i przemieszczenie krwi z tlenem do tych fragmentów mięśnia serca, gdzie dochodzi do niedokrwienia.

Od kilku miesięcy również w Regionalnym Ośrodku Kardiologicznym „MCZ” S.A. w Lubinie wykonywane są te nowatorskie zabiegi wszczepienia reduktorów do zatoki wieńcowej. Pierwsze zabiegi wykonali dr n. med. Artur Jastrzębski i dr n. med. Adrian Włodarczak, pod nadzorem kardiologa inwazyjnego dra n. med. Feliksa Woitka, z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Klinicznego w Dreźnie, który w tego typu zabiegach ma największe doświadczenie w Europie.

– Po zabiegu u chorych, u których do tej pory nie było innej opcji leczenia obserwujemy wyraźną poprawę wydolności, ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, a czasami nawet spektakularną poprawę komfortu życia – mówi Prezes Zarządu „MCZ” S.A. Piotr Milczanowski. – W 2021 roku wykonaliśmy zabiegi u 4 osób. Do końca tego roku przekroczymy liczbę 50”.

Jak wygląda procedura kwalifikacji oraz jej przebieg?

Do leczenia przy użyciu reduktora zatoki wieńcowej została włączona grupa pacjentów, która spełnia następujące kryteria kwalifikacji do leczenia:

  • stabilna dławica piersiowa,
  • udokumentowane odwracalne niedokrwienie mięśnia sercowego na podłożu przewlekłej choroby naczyń wieńcowych lub dysfunkcji mikrokrążenia,
  • optymalne leczenie farmakologiczne lekami w maksymalnych tolerowanych dawkach, przez co najmniej 3 miesiące,
  • brak możliwości rewaskularyzacji metodami przezskórnymi oraz operacyjnymi.

Hospitalizacja związana jest z procedurą wszczepienia urządzenia obejmuje wizyty kontrolne z szeregiem badań, w tym laboratoryjnych, m.in. morfologia krwi obwodowej, wysycenie transferryny żelazem, TIBC, enzymy nekrotyczne mięśnia sercowego: Troponina T, kinaza CK-MB, NT-proBNP, parametry oceniające wątrobę: parametry funkcji nerek: kreatynina, GFR, a także badania osocza i surowicy.

Pacjenci po zabiegu implantacji urządzenia objęci są długoterminową 12 miesięczną opieką w ramach Poradni Kardiologicznej „MCZ” S.A. w Lubinie. Wizyty kontrolne po zabiegu odbywają się w odstępach 1, 3, 6 i 12 miesięcy, z jednoczesną oceną skuteczności leczenia za pomocą ankiet, oceniających, jakość życia pacjentów, oceny wydolności pacjentów przy pomocy testu 6-minutowego marszu z oceną nasilenia duszności przed, w trakcie i po wysiłku przy pomocy skali Borga i badań elektrokardiograficznych w spoczynku.

Wszystkie zabiegi przeprowadzone w Regionalnym Ośrodku Kardiologicznym „MCZ” S.A. w Lubinie przebiegły bez powikłań. Pacjenci następnego dnia po zabiegu zostali wypisani do domu i pozostają pod stałą opieką naszego ośrodka. Obserwujemy u naszych pacjentów dużą poprawę już w pierwszym tygodniu po zabiegu.

Dr Artur Jastrzębski, dr Adrian Włodarczak i dr Felix Woitek po zabiegu implantacji REDUCERA

W ramach edukacji lekarzy POZ i lekarzy kardiologów z regionu, pracujących w Oddziałach Kardiologicznych i Wewnętrznych oraz Poradniach Kardiologicznych na terenie Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego, zorganizowano szkolenie i konferencję naukową. Dzięki nim medycy zyskali wiedzę o nowych możliwościach pomocy pacjentom.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie