• Automatyzacja wypełniania skali Clavien-Dindo: Celem jest stworzenie systemu informatycznego, który umożliwi automatyczne wypełnianie skali Clavien-Dindo po wypisie pacjenta, eliminując tym samym błędy i zapewniając dokładne dane dotyczące powikłań.
  • Analiza danych i generowanie raportów: Projekt zakłada opracowanie narzędzi do analizy zgromadzonych danych związanych z powikłaniami, co umożliwi identyfikację trendów, obszarów o podwyższonym ryzyku oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości leczenia chirurgicznego.
  • Doskonalenie protokołów opieki: Na podstawie analizy zgromadzonych danych, projekt ma na celu identyfikację obszarów, w których istnieje potrzeba wprowadzenia ulepszeń w protokołach opieki pooperacyjnej, aby zminimalizować występowanie powikłań poprawić wyniki terapeutyczne.
  • Edukacja personelu medycznego: …………….

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie