Paweł Obermeyer (na zdjęciu), Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
w rozmowie z Marcinem Malinowskim

Otyłość i nadmierna masa ciała to coraz poważniejszy problem społeczny. Brakuje jednak lekarzy specjalistów w tej dziedzinie. Mimo tych ograniczeń uruchomili Państwo Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. To duże wyzwanie.

Koncepcja Centrum powstała właśnie w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne w tym zakresie. Centrum uruchomiliśmy w czerwcu 2021 r. Pracownicy szpitala mają duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z otyłością. A liczba osób z nadwagą i otyłością gwałtownie rośnie. W Polsce 74 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet ma nadmierną masę ciała, 28 proc. mężczyzn i 21 proc. kobiet choruje na otyłość. Mimo niepokojących danych epidemiologicznych, w Polsce nadal brakuje ośrodków wielospecjalistycznego leczenia otyłości dedykowanych chorym z różnym stopniem zaawansowania choroby.

Opieka nad pacjentem z chorobą otyłościową wymaga nie tylko doświadczenia, ale także współpracy różnych oddziałów szpitala.

Osoby z nadwagą i chorzy na otyłość są objęci w Centrum opieką zorganizowaną w ramach współpracy międzyoddziałowej dotychczas funkcjonujących jednostek szpitala, m.in.: Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem Zburzeń Oddychania Podczas Snu, Oddziału Ortopedii, Oddziału Okulistyki, Poradni Chorób Metabolicznych, Poradni Chirurgii Ogólnej, Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Oddziału Anestezjologii. Ta współpraca jest kluczowa, ponieważ otyłości towarzyszą inne schorzenia – cukrzyca wraz z powikłaniami, problemy z krążeniem, ortopedyczne czy bezdech senny.

Szpital Czerniakowski posiada akredytację w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), a lekarze zajmujący się leczeniem tej grupy chorych stosowne certyfikaty PTBO. Ponadto nasza kadra medyczna posiada ogromne doświadczenie w leczeniu choroby otyłościowej zarówno operacyjnym jak i zachowawczym.

Jakiego rodzaju leczenie jest dostępne dla pacjentów w Państwa szpitalu?

W centrum leczymy zarówno osoby z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, które kwalifikują się do operacji bariatrycznej, jak również chorych z nadwagą i otyłością, u których może być stosowane leczenie zachowawcze.

O ścieżce terapeutycznej danego pacjenta decyduje wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalności oraz psycholog, dietetyk kliniczny i fizjoterapeuta. Decyzje są podejmowane podczas konsyliów i mają one charakter indywidualnej ścieżki terapeutycznej. Kierownikiem Centrum jest Prof. Mariusz Wyleżoł. Muszę przyznać, że koordynacja leczenia pacjenta jest olbrzymim wyzwaniem, dlatego Panu Profesorowi i jego zespołowi należą się słowa uznania.

Jednak o sukcesie nie decydują jedynie operacje i leczenie farmakologiczne. Mocno akcentuje Pan potrzebę edukacji.

Jednym z elementów działalności Centrum Leczenia Otyłości są spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin w ramach utworzonej we współpracy ze szpitalem Grupy Wsparcia Stępińska. Edukacja daje szansę na zmianę nawyków, mobilizację do aktywności fizycznej i wprowadzenia zmian w diecie i stylu życia. A to w wielu przypadkach podstawa redukcji masy ciała i jej utrzymania w przyszłości.

Na brak pacjentów Centrum nie narzeka?

Zainteresowanie chorych jest bardzo duże, i obserwujemy, że nadal rośnie. Warto dodać, że Utworzenie Centrum Leczenia Otyłości było pierwszym krokiem do dalszego rozwoju i włączenia naszego szpitala do pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „KOS-BAR”, który realizujemy od grudnia 2021 r. Pomagamy pacjentom z chorobą otyłościową w miarę naszych możliwości, przekraczając ryczałty wyznaczone przez NFZ. Potrzeby w tym obszarze są ogromne i liczymy na to, że płatnik dostrzeże wielorakie korzyści, jakie wiążą się z kompleksowym leczeniem otyłości, i zapewni szpitalom w 2023 roku większe środki na ten cel.

Publikacja powstała przy współpracy z Partnerem Szpitala

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie