Idea gospodarki o obiegu zamkniętym zyskuje coraz większą popularność, od kiedy niemal 10 lat temu Komisja Europejska opublikowała pierwsze zalecenia w tym obszarze. Na odzyskiwanie surowców ze złomu i odpadów stawia od lat KGHM Metraco, firma która wcieliła w życie ideę obiegu zamkniętego na długo przed tym kiedy stała się ona znana i odmieniana przez wszystkie przypadki. Mająca siedzibę w Legnicy spółka należąca do Grupy KGHM jest globalnym graczem i jednym z największych odbiorców złomu miedzi w Europie Środkowo-Wschodniej.

O odzyskiwaniu cennych surowców złomu z Prezesem Zarządu KGHM Metraco Adrianem Szymańskim rozmawia Marcin Malinowski.

Za sprawą przerwanych łańcuchów dostaw w związku z pandemią koronawirusa, obecnie trwającą wojną w Ukrainie i rosnącymi kosztami pracy, strategiczne surowce, takie jak miedź, aluminium, stal czy nikiel stają się jeszcze droższe. Jak wpływa to na Państwa działania?

W tej trudnej sytuacji działalność związana z recyclingiem zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Odzyskiwanie surowców ze zużytych produktów staje się coraz ważniejsze, a proces ten zyskał nazwę Urban Mining. Korzyści związane z recyklingiem to z jednej strony korzyści ekonomiczne, takie jak racjonalne gospodarowanie zasobami, możliwość ochrony istniejących złóż poprzez większe wykorzystanie metali z recyklingu, ale także znakomity przykład działania prośrodowiskowego, bowiem dajemy drugie życie wyeksploatowanym produktom, traktowanym dotychczas błędnie jako śmieci.

Z racji przynależności do Grupy Kapitałowej KGHM Państwa działania opierają się głównie na odzysku miedzi. W niektórych Pana wypowiedziach w mediach spotykam się z pojęciem „Cultura recyklingu”.

Oczywiście „Cultura recyklingu” to gra słów, nawiązująca do miedzi (Cu). Ten metal jest w centrum naszego zainteresowania, jest kluczowym surowcem w działalności KGHM. Dostarczamy do hut KGHM złom miedzi odzyskiwany w różnych procesach, a w ciągu ostatnich 4 lat Ilość dostaw wzrosła o ponad połowę. Dzieje się to między innymi za sprawą nawiązania przez Metraco ścisłej współpracy z firmami z Europy, ale także z Bliskiego Wschodu i USA.

Z biegiem lat obszar Państwa działalności związanej z recyklingiem stał się znacznie szerszy.

Tak. Innymi naszymi produktami są m.in. kruszywa z żużli pomiedziowych idealnie nadające się na podbudowy dróg. W ubiegłym roku rynek zasililiśmy 1 mln ton. Ich produkcja to przykład optymalizacji ekonomicznej, ale także ochrony środowiska, bowiem produkcja ta ogranicza konieczność otwierania nowych wyrobisk. Odzyskujemy także bardzo cenny pierwiastek jakim jest ren, używany w przemyśle lotniczym i obronnym. Posiadamy jeden z największych w Europie magazyn soli, a dzięki stabilnemu wydobyciu zapewniamy bezpieczeństwo na drogach w sezonie zimowym.

W swojej działalności stawiacie Państwo na odpowiedzialność społeczną i wysokie standardy etyczne.

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy na zasady. Wiele wymagamy przede wszystkim od siebie. Jesteśmy firmą wiarygodną, dbającą o najwyższą jakość naszych produktów i usług. Tego oczekujemy także od naszych dostawców. Dlatego wdrożyliśmy ISO Antykorupcyjne – kolejny niezwykle istotny element w dbałości o jakość biznesu i środowisko naturalne.

Mimo trudnej sytuacji wyniki państwa spółki za 2021 rok znacznie przekroczyły założenia.

Ubiegły rok był rekordowy. Przychody spółki wyniosły ponad 4,7 miliarda złotych. EBITDA była aż 2,5 razy wyższa niż w roku 2020. To dla mnie osobiście i dla całego zespołu dowód na to, że przyjęta strategia i sposoby jej realizacji są właściwe. Oczywiście czynniki ekonomiczne, takie jak ogólnoświatowa inflacja, rosnące koszty dostaw i energii powodują, że sytuacja na świecie staje się olbrzymim wyzwaniem, a dynamika zmian przyjęła nieznane dotąd rozmiary. Jednak przytaczając słowa jednego z mędrców tego świata że „Gdy idzie tajfun jedni mury stawiają, a inni – żagle” przyznaję, że należę do tych „innych”.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie