Problem zakażeń infekcyjnych miejsca operowanego dotyczy wszystkich oddziałów zabiegowych. Jest on szczególnie wrażliwym tematem przy zabiegach ortopedycznych, gdyż powikłanie infekcyjne praktycznie zawsze kończy się usunięciem założonego implantu oraz długotrwałym i drogim leczeniem. To cierpienie dla pacjenta, wykluczenie na długo z powrotu do zdrowia. Problemem tym zajął się Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, a stworzony w placówce program profilaktyczny jest wysoko oceniany przez ekspertów.

Na zakażenie miejsca operowanego (ZMO) narażeni są wszyscy operowani pacjenci. Wystąpienie ZMO szacuje się na poziomie od 0,6 do 9% u operowanych pacjentów w zależności od ośrodka. Powikłania takie wpływają negatywnie także na reputację oddziału, w którym się zdarzają.

– Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy z którymi spotykamy się codziennie, postanowiłem wdrożyć na swoim oddziale program zapobiegania ZMO, który ma zastosowanie do pacjentów zgłaszających się do oddziału na planowe zabiegi endoprotezoplastyki stawów – mówi dr Grzegorz Sosnowski, dyrektor ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Program polega na spotkaniu się z pacjentami na 14 dni przed operacją w szpitalu i przeprowadzeniu szkolenia na temat roli pacjenta w przygotowaniu do operacji.
W trakcie szkolenia pacjent jest informowany na czym polega sam zabieg, jakie niesie możliwości powikłań i jak można ograniczyć możliwość wystąpienia zakażenia miejsca operowanego.
Na spotkaniu pacjent dowiaduje się o potrzebie wykonania wymazu z nosa w celu wykluczenia lub potwierdzenia nosicielstwa MSSA/MRSA, a także co należy zrobić w przypadku wyniku ujemnego lub dodatniego (w przypadku dodatniego odpowiednia maść do nosa celem eliminacji zakażenia). Pacjentowi zaleca się stosowanie mycia całego ciała płynem antybakteryjnym (dopuszczonym do tego typu zabiegów) na 5 dni przed zabiegiem, w tym przez 4 dni w domu i ostatniego dnia przed zabiegiem w szpitalu. Pacjent nie powinien golić samodzielnie miejsca operowanego ani używać przed operacją balsamów do ciała.

Na zdjęciu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Szpital jest największym pracodawcą w mieście.

Wskazana jest również profilaktyczna wizyta u stomatologa celem likwidacji ewentualnego ogniska zapalnego oraz zwrócenie uwagi na inne zagrożenia infekcyjne. W szpitalu pacjent wykonuje dokładną toaletę jamy ustnej. Na zabieg zakłada jednorazową koszulę.

Spotkanie z pacjentami przed zabiegiem operacyjnym, wiąże się ściśle z hasłem przewodnim programu – „Pacjent świadomy jest pacjentem lepiej współpracującym i dzięki temu możemy oczekiwać lepszych wyników leczenia”.

Wprowadzenie takiego postępowania do szerokiego stosowania powinno się przyczynić nie tylko do redukcji ZMO, ale też do zmniejszenia zjawiska powstawania antybiotykoodporności.

Doniesienia z Niemiec, gdzie stosowano ten program wcześniej i dłużej, wskazują na pięciokrotne zmniejszenie ilości ZMO w stosunku do stanu wyjściowego.

O szpitalu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu działa od 1988 roku. Jest największą placówką ochrony zdrowia w mieście, największym szpitalem podległym Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie największym pracodawcą w Elblągu.

Świadczy kompleksowe usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego oraz diagnostyki i rehabilitacji. Atutem jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny. Szpital świadczy usługi medyczne na II poziomie referencyjnym, a w wybranych specjalnościach na III poziomie referencyjnym.

Liczby:

  • 592 łóżka
  • 23 oddziały stacjonarne,
  • 18 łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  • 60 tys. hospitalizacji rocznie
  • 11 tys. zabiegów operacyjnych rocznie
  • 1,7 tys. zabiegów onkologicznych
  • 1,5 tys. zatrudnionych, w tym 330 lekarzy oraz ponad 600 pielęgniarek i położnych.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie