W czwartek 14 września 2023 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach Koalicji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Wizyty studyjne to kameralne konferencje z udziałem prezesów i dyrektorów szpitali, służące wymianie wiedzy i doświadczeń, organizowane w placówkach, które zwyciężały w poprzednich edycjach Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.

Zdjęcie: Tradycyjnie podczas wizyt studyjnych istotnym punktem są dyskusje i wymiana doświadczeń uczestników. 

Partnerem Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” od wielu lat jest BGK, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wspieranie managerów w wymianie wiedzy i doświadczeń.

Gospodarzem czwartkowej wizyty był dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Kapituły Konkursu. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi i jego współpracownikom za podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.

Tematy dotyczyły innowacji w chirurgii dziecięcej, projektu „Szpital Przyjazny Dziecku”, termomodernizacji IPCZD, a także nowej inwestycji, dotyczącej ciepła systemowego, którą Instytut zrealizuje z Veolia Energia Warszawa SA.

Zdjęcie: Po prawej dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor IP CZD oraz Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa SA (po lewej).
Podczas spotkania przedstawiono założenia wspólnej inwestycji IP CZD i Veolia. 

 

Koalicja Bezpieczny Szpital Przyszłości jest inicjatywą firmy Idea Trade i managerów czołowych krajowych szpitali. Od ponad 9 lat ułatwia wymianę wiedzy na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

 

 

 

 

 

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie