Wraz ze wzrostem liczby osób w starszym wieku, w Polsce jak i na całym świecie zwiększa się liczba osób niesamodzielnych. Pomimo wzrostu liczby ZOL/ZPO na przestrzeni ostatnich lat, ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie również wzrastający popyt na świadczenia opieki długoterminowej, średnia długość oczekiwania na objęcie opieką długoterminową zarówno stacjonarną jak i domową jest wciąż bardzo wysoka, co oznacza  iż mimo ustawowo przysługującego wszystkim świadczeniobiorcom równego dostępu do świadczeń gwarantowanych, dostęp do nich jest bardzo ograniczony.

Opisany powyżej stan sprawia, że opieka nad  osobami niesamodzielnymi w Polsce w znaczącym stopniu opiera się na opiece nieformalnej – opiekunami osoby zależnej są zazwyczaj członkowie jej rodziny lub inne bliskie osoby.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie