W czwartek 18 kwietnia 2024 r. w Olsztynie odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Wizyty studyjne to kameralne konferencje z udziałem prezesów i dyrektorów szpitali oraz ich współpracowników, służące wymianie wiedzy i doświadczeń, organizowane w placówkach, które zwyciężały w poprzednich edycjach Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”. Tym razem gospodarzem wizyty studyjnej był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, kierowany przez dyrektor Irenę Kierzkowską. Partnerem wizyt jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na zdjęciu – Przewodniczący Kapituły Konkursu dr n. med. Marek Tombarkiewicz razem z organizatorami – Dariuszem Szafrańskim i Marcinem Malinowskim, wręczył dyr. Irenie Kierzkowskiej nominację do Kapituły, w której zasiada 40 praktyków ochrony zdrowia, zwycięzców w poprzednich edycjach tego unikalnego przedsięwzięcia.

Do konkursu zgłaszane są projekty zrealizowane w polskich szpitalach. Oceniane są przez praktyków, członków kapituły, wymienionych z imienia i nazwiska, co buduje zaufanie i zachęca coraz większą ilość szpitali do zgłaszania się i poddawania ocenie. – podkreślał Marcin Malinowski z Idea Trade.

Przewodniczący Kapituły dr n. med. Marek Tombarkiewicz dodał, że „to konkurs w którym nagradzane są realne działania, a udział w nim nie wiąże się z żadnymi opłatami, co najlepiej świadczy o wadze przedsięwzięcia. Aby wygrać trzeba wykazać się pomysłowością i skutecznością w realizacji projektu”.

W wizycie studyjnej wzięła udział wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska, która podkreśliła duże znaczenie wymiany wiedzy i współpracy wszystkich, dla których najważniejsze jest zdrowie mieszkańców regionu.

 

Z prezentacjami case study, które zwyciężały w poprzednich edycjach Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” wystąpili:

Grzegorz Adamowicz, Pełnomocnik w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
– „Kompleksowe działania na rzecz zdrowia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy”

 

Dr Piotr Przelaskowski- z-ca Ordynatora Oddziału Alergologiczno- Pulmonologicznego z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
– „AirView – zdalne monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjentów cierpiących na zaburzenia oddychania”.

 

Małgorzata Drężek-Skrzeszewska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – „Profilaktyka skutków ubocznych w procesie chemioterapii”

 

Dyr. Irena Kierzkowska – „Nowoczesne podejście do innowacyjnych zakupów z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia instytucji europejskich”.
W swoim wystąpieniu dyr. Irena Kierzkowska podkreśliła rolę wymiany wiedzy między zarządzającymi i pracownikami szpitali i zachęciła do dalszej współpracy w tym zakresie.

Kilkudziesięciu gości reprezentowało szpitale z województwa warmińsko-mazurskiego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Szpital w Ostródzie S.A. , Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowy Szpital Im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, Pro-Medica w Ełku sp. z o.o., Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Goldmedica Sp. z o.o., Olmedica w Olecku sp. z o.o., Szpital Mrągowski, Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku i Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny Dla Dzieci w Ameryce.

Partnerem spotkania był Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, reprezentowany przez prezes Iwonę Orkiszewską z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Partnerem cyklu wizyt studyjnych oraz Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”  jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie