Znamy już wyniki w edycji 2023. Kapituła pod przewodnictwem dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, złożona z 40 praktyków ochrony zdrowia i zwycięzców poprzednich edycji, wybrała najlepsze projekty w 7 kategoriach. Partnerem Konkursu jest BGK.

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

ZWYCIĘŻYŁO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, z połączonymi projektami „Zastosowanie okularów mieszanej rzeczywistości w operacjach ortopedycznych”, „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego – zabieg jednego dnia” i „Zastosowanie implantów drukowanych w technologii 3D szytych na miarę, w operacjach pierwotnych, rewizyjnych i onkologicznych stawu biodrowego”.

MIEJSCE DRUGIE EX AEQUO ZAJĘŁY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z połączonymi projektami „Leczenie zmodyfikowanymi genetycznie limfocytami – T (CAR-T) pacjentów z oporną i/lub nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną i agresywnym chłoniakiem nieziarnistym”, „Rekonstrukcja twarzoczaszki – indywidualne, złożone 3D implanty twarzoczaszki dla poprawy jakości życia” oraz „Metoda fotodynamiczna w terapii zmian przednowotworowych, nowotworów skóry oraz wybranych chorób zapalnych”

oraz Instytut Matki i Dziecka, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie – „Endoprotezy onkologiczne rosnące wraz z pacjentami”

TRZECIE MIEJSCE EX AEQUO:

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie – „Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu”

oraz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Innowacyjnego Forum Medycznego – „Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji do personalizacji leczenia onkologicznego pacjentów ze zdiagnozowanym glejakiem, rakiem prostaty, trzustki, piersi i szyjki macicy”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – „Żywym lekiem” w komórki rakowe. Nowoczesna terapia genowa CAR-T w leczeniu opornej postaci ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

4. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice – „Model opieki kardioonkologicznej dla pacjentów z implantowanym urządzeniem kardiologicznym poddawanych radioterapii, badaniu rezonansem magnetycznym, zabiegom chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii” i „Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca pod postacią częstoskurczu komorowego za pomocą radiochirurgii w oparciu o elektrofizjologiczne obrazowanie serca”

5. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – „Instytut Matki i Dziecka jako jeden z pierwszych stosuje innowacyjną metodę operacji ginekologicznych vNOTES” oraz „Zastosowanie innowacyjnych metod leczenia pacjentów z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)”

6. Szpital Medicover Warszawa – „MRg FUS (leczenie skoncentrowaną wiązką fal dźwiękowych pod kontrolą rezonansu magnetycznego) – Innowacyjna metoda leczenia drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona”

6. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – „Małoinwazyjne operacje skolioz u dzieci bez usztywnienia kręgów – wdrożenie nowatorskiej metody VBT”

6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Kaniulacja żył centralnych – nowatorska metoda leczenia”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa – „Wykorzystanie laserowej termoablacji w leczeniu ogniskowych zmian wewnątrzczaszkowych u dzieci”

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Pabianice – „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w kolonoskopii”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Chirurgia robotowa – 12 lat zmagań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu o przełom w jakości pracy lekarzy i w życiu pacjentów”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Krioanalgezja jako metoda leczenia bólu u dzieci operowanych z powodu lejkowatej deformacji klatki piersiowej”

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź – „lndywizualizacja leczenia noworodków z wadami wrodzonymi”

Szpital Bielański im. Księdza Jerzego Popiełuszki SPZOZ Warszawa – „Wdrożenie chirurgii minimalnie inwazyjnej do leczenia raka endometrium”

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. świętej Rodziny Sp. z o.o. Rudna – „Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem robota chirurgicznego ROSA Knee System. Nowa era precyzji i skuteczności”

LUX MED. Sp. z o.o. Warszawa – „Centrum Chirurgii Robotycznej Grupy LUX MED – operacje raka trzonu macicy w ramach NFZ oraz komercyjne operacje raka prostaty i nerek”

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – „Rodzic członkiem zespołu terapeutycznego noworodka”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – „Innowacyjne metody leczenia pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – „Zwiększenie efektywności leczenia chorób nowotworowych w systemie BRAIN-LAB poprzez planowanie i kontrolę pacjenta w radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – „Innowacja drogą do rozwoju super-mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w Klinice Chirurgii Plastycznej SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP”

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – „Uruchomienie realizacji programu Ministerstwa Zdrowia: ,,Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego, jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023″.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku”.

Kategoria „Innowacyjny szpital – zarządzanie”

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAŁO Siedleckie Centrum Onkologii Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. z połączonymi projektami : „Efektywne monitorowanie dokumentacji medycznej jako narzędzie do ciągłego podnoszenia jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów, ograniczenia kosztów i czasu pracy personelu oraz uniknięcia potencjalnych błędów w raportowaniu do NFZ” oraz „Ludzka Twarz Onkologii”

MIEJSCE DRUGIE:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie „Utworzenie Centrum Leczenia Biologicznego”,

MIEJSCE TRZECIE EX AEQUO

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko Spółka z o.o. Sopot – „Przełomowe zwiększenie dostępności mieszkańców Polski północnej do zabiegów reumatoortopedii oraz poprawa efektywności leczenia, z naciskiem na nowoczesną chirurgię jednego dnia”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – „Nowoczesne podejście do innowacyjnych zakupów z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia instytucji europejskich”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Światowe Centrum Słuchu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Nadarzyn – „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej i chirurgii podstawy czaszki”

4. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – „Chirurgia robotyczna w onkologii – kiedy to, co robić warto, również się opłaca. Od pomysłu do pierwszych 200 operacji w 9 miesięcy.”

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie – „Lean Management jako narzędzie optymalizacji wykorzystania potencjału Szpitala MSWiA w Szczecinie”

5. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu „Poprawa wyniku finansowego szpitala oraz podniesienie jakości świadczonych usług w efekcie wprowadzenia nowego modelu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

6. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie – „Jedyny w województwie warmińsko-mazurskim pilotażowy program leczenia otyłości olbrzymiej KOS-BAR”

6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – „Nowoczesne zarządzanie komunikacją i triage pacjenta poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

FINALIŚCI:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa – „Program Skoordynowanej Opieki nad Pacjentem z Otyłością: Diagnostyka, Leczenie i Monitorowanie”

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Warszawa – „Przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA”

Szpital Pomnik Chrztu Polski Gniezno – „Leczymy. Spłacamy dług zdrowotny”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Transformacja procesów by doskonalić doskonałość, czyli jak zaangażować ludzi i jak marnotrawstwu powiedzieć „NIE”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk – „Płatne staże w UCK dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa GUMed”.

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

ZWYCIĘZCĄ KATEGORII JEST Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich – „Poprawa jakości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów leczonych w ZOZ Końskie poprzez szybką identyfikację pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego z wykorzystaniem Zespołów Wczesnego Reagowania oraz skali NEWS 2”

DRUGIE MIEJSCE – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Zintegrowane zarządzanie farmakoterapią – pilotażowe badanie randomizowane oceniające kompleksowe świadczenie usług farmacji klinicznej w polskim systemie ochrony zdrowia”

TRZECIE MIEJSCE – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie – „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Klinika Chirurgii Ogólnej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa – „iMONI-Q: Monitorowanie jakości leczenia chirurgicznego poprzez skalę Clavien-Dindo”

5. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku – „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych – PROTECT MED.”.

6. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław – „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego operowanych pacjentów oraz personelu Szpitala im. Marciniaka dzięki opracowaniu innowacyjnego rozwiązania technicznego w procesie automatycznego mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego”

FINALISTAMI ZOSTALI:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakresie ograniczenia zakażeń krwi związanych z linią naczyniową centralną u pacjentów hospitalizowanych w CLUW”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa – „Interdyscyplinarny Zespół Dostępów Naczyniowych i Infuzji realizujący strategię wyboru i utrzymania dostępu naczyniowego”

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk – „Prawidłowa higiena rąk jako trwały element profilaktyki rozprzestrzeniania drobnoustrojów w środowisku szpitalnym”

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Śrem – „Wdrożenie działań poprawiających przestrzeganie procedury dezynfekcji rąk, zwiększających bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu w oddziałach szpitalnych”.

Kategoria „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

ZWYCIĘZCĄ JEST Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – „Profilaktyka skutków ubocznych w procesie chemioterapii – ochrona atrybutów kobiecości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie”

DRUGIE MIEJSCE EX AEQUO:

Szpital św. Łukasza w Bolesławcu – „Wysoka jakość leczenia poprzez zapewnienie pacjentom zdrowej i zbilansowanej diety”

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Wrocław – „Kampania społeczna w zakresie profilaktyki nowotworów szyjki macicy, piersi oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – #RakChadzaWspak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Rozwój oficjalnego polskiego modelu epidemiologicznego – wkład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego”

TRZECIA POZYCJA:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – „Międzykliniczny Ośrodek Leczenia Otyłości Dziecięcej”

4. Fresenius Medical Care S.A. Poznań – „Kampania społeczna ,,Drugie życie”

5. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku – „Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim”

6. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy – „Szkoła w profilaktyce onkologicznej”

FINALIŚCI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – „Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego M2-PK”

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – „Twój czas na zdrowie” – prozdrowotna audycja radiowa z udziałem specjalistów SPWSZ”

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – „Zdrowe oczy seniorów powiatu wysokomazowieckiego – edukacja na temat zaćmy, badania przesiewowe i zrealizowane operacje chorych, przykładem skutecznej współpracy samorządu ze Szpitalem na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa członków lokalnej społeczności w wieku powyżej 65 lat”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – „Cykl Pikników Zdrowia i Profilaktyki (8 imprez) zrealizowanych w ramach projektów: Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim oraz Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, Kraków – „Program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim pn. „Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie”

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” Grupa American Heart of Poland S.A. Katowice –„Spotkaj się z nami w swoim mieście i zadbaj o zdrowie! Kluby Pacjenta Fundacji „Z sercem do Pacjenta”

Kategoria „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”

ZWYCIĘZCĄ W TEJ KATEGORII JEST „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. Lubin – „Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego na stanowisku lekarza, poprzez zastosowanie egzoszkieletu w trakcie wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie”

DRUGIE MIEJSCE:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie – „Kompleksowe działania na rzecz zdrowia pracowników”

TRZECIE MIEJSCE:

Visus VR Sp. z o.o. Olsztyn – „Immersyjne narzędzie szkoleniowe z wykorzystaniem połączonych 3 form wirtualnej rzeczywistości – czyli bezpieczne symulacje medyczne, nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej – bez wychodzenia z domu lub w Twojej firmie”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Zapobieganie zakażeniom wśród pacjentów i pracowników Szpitala”

5. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król Malbork – „Zachowaj zdrowie na dłużej – kompleksowy program mający na celu zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników PCZ Sp. z o.o.”

6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – „Wsparcie opiekunów nieformalnych w opiece nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi”

6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku”

FINALISTAMI BYLI:

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa – „Akcja Edukacyjna pt.”Pytanie o zarządzanie”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – „Zdrowy Pracownik na 5

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Poprawiamy Bezpieczeństwo Przez Informację, Edukację i Profilaktykę”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – „Wzmacniamy potencjał naszych pracowników”.

Kategoria „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”

W TEJ KATEGORII ZWYCIĘŻYŁO Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Gry sterowane wzrokiem kontra ból. Nowatorska metoda łagodzenia odczuwania bólu w leczeniu ran oparzeniowych i przewlekłych”

DRUGIE MIEJSCE EX AEQUO:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice – Połączone projekty: „Otwarcie pierwszej w Polsce Poradni Onkologicznej dla Młodych Dorosłych”, „Praktyczne zastosowanie oznaczania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w płynnej biopsji do oceny odpowiedzi molekularnej u pacjentów chorych na raka zależnego od HPV”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław – „Wielospecjalistyczne Centrum korzystające z najnowszych metod leczenia, odpowiadające integralnie na potrzeby pacjenta z niepełnosprawnością po udarze mózgu”

TRZECIE MIEJSCE EX AEQUO:

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. – „Stworzenie jedynego w regionie nowoczesnego ośrodka kompleksowego leczenia pacjentów chorych na mukowiscydozę”

Comarch S.A. Kraków – „ZdroWiem – innowacyjne narzędzie do profilaktyki zdrowotnej”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Edukacyjno-treningowa aplikacja BackOnFeet BOF® jako ważny aspekt interdyscyplinarnego protokołu okołooperacyjnego dla poprawy wyników leczenia dzieci poddawanych operacjom ortopedycznym”

5. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Warszawa – „Dwuźródłowy tomograf komputerowy nowego typu wykorzystujący technologię zliczania fotonów”

6. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – „Zdrowie przyszłości dzięki digitalizacji patomorfologii i sztucznej inteligencji”

6. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – „Standaryzacja wyposażenia plecaków medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach”

FINALIŚCI:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawa – „Endopedia – Pierwsza polska aplikacja mobilna dla pacjentów poddawanych aloplastyce stawu biodrowego i kolanowego”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Hospicjum perinatalne – zespołowa i holistyczna opieka nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”

Intelliseq Spółka Akcyjna Kraków – „Platforma do analizy danych genetycznych intelliseqFlow wspierająca diagnostykę chorób, personalizację terapii i profilaktykę”

MEDINICE S.A. Warszawa – „CoolCryo”

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. – „Inwazyjne techniki leczenia bólu, wykonywane w poradni oraz w warunkach sali operacyjnej Szpitala w Zambrowie”

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – „Powrót do świata dźwięków – program leczenia niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych z zastosowaniem systemu aktywnego implantu kostnego”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – „Ambulans bajkowy”

HigoSense Sp. z o.o. Warszawa – „Higo”

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król, Malbork –„Wpływ logistyki wewnętrznej na bezpieczeństwo, jakość i organizację pracy w PCZ Sp. z o.o. w Malborku na przykładzie poczty pneumatycznej”

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Dział ds. sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych – Konkurs „Mother and Child Startup Challenge”

Philips Polska Sp. z o.o. Warszawa – „Innowacje Philips dla pracowni rezonansu magnetycznego – jakość, bezpieczeństwo i poprawa doświadczeń pacjenta oraz dbałość o środowisko”

Kategoria „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”

ZWYCIĘZCĄ JEST Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – „Wielkopolskie Centrum Pediatrii to bezpieczny szpital przyszłości”

DRUGIE MIEJSCE: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie – „Żyroskopowy system do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi – innowacyjny system do stereotaktycznej radiochirurgii (SRS), który łączy nowoczesną żyroskopową konstrukcję posiadającą własne osłony radiologiczne z wbudowanym akceleratorem liniowym, umożliwiającym szybką i precyzyjną terapię megawoltową”

MIEJSCE TRZECIE EX AEQUO:

Veolia Energia Warszawa S.A. – „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę”

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – „Budowa Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa – „Termomodernizacja budynków Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

5. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Budowa wysokosprawnej trigeneracji wspierającej efektywność energetyczną w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

6. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza – „Krzewienie idei Zielonych Szpitali poprzez działania infrastrukturalne, edukacyjne i integracyjne”

FINALIŚCI:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „System odprowadzenia irygacyjnych płynów poendoskopowych”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – „Działania zmierzające do rozwoju Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „ECOlider-dobry wybór”

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Łódź – „Zielona alternatywa w ramach termomodernizacji budynków Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi”.

W tym roku przyznano także dwie Kryształowe Nagrody Specjalne dla:

Dyrektor mgr Krystyny Płukis – za 20 lat konsekwentnej realizacji autorskiej wizji szpitala wysokospecjalistycznego w Grodzisku Mazowieckim, stałe zaangażowanie w podnoszenie jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań po to, by leczyć ludzi zgodnie z najnowszymi światowymi standardami.

Prezesa Zarządu Dariusza Kostrzewy – w uznaniu skuteczności w restrukturyzacji gdańskich szpitali i ośrodków zdrowia oraz połączenia ich w nowoczesny organizm, diagnozujący, leczący i rehabilitujący pacjentów na Pomorzu, zapewniający najwyższy poziom wiedzy merytorycznej kadry oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny, w 10 rocznicę objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

 

#ZdrowaPrzyszłośćInspiracje #ZdrowaPrzyszłość #Inspiracje #IdeaTrade #BezpiecznySzpital #BezpiecznySzpitalPrzyszłości

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie