W czwartek 23 maja 2024 r. w Końskich odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – województwo świętokrzyskie”. W wizytach studyjnych, służących wymianie wiedzy i omawianiu case study biorą udział prezesi i dyrektorzy szpitali oraz ich współpracownicy, głównie odpowiedzialni za zarządzanie jakością i inwestycjami.

Tym razem gospodarzem wizyty studyjnej był ZOZ w Końskich, kierowany przez dyrektor Annę Gil. Jest ona, jako zwycięzca w edycji 2023 w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych”, członkiem Kapituły Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”. W kapitule  zasiada 40 praktyków ochrony zdrowia, zwycięzców w poprzednich edycjach tego unikalnego przedsięwzięcia.

Gości powitał także Starosta Konecki Grzegorz Piec (na zdjęciu w galerii poniżej), akcentując olbrzymie znaczenie ochrony zdrowia w działaniach podejmowanych przez samorządowców.

W swoim wystąpieniu dyr. Anna Gil podkreśliła rolę wymiany wiedzy między zarządzającymi i pracownikami szpitali i zachęciła do dalszej współpracy w tym zakresie wszystkich w województwie.

Z prezentacjami wystąpili:

 • Przewodniczący Kapituły Konkursu dr n. med. Marek Tombarkiewicz – „Aktualne zagadnienia związane z jakością w szpitalach”
 • Dr n. med. Wojciech Gola – z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – „Omówienie wdrożonej procedury ZWR oraz innowacyjności w opiece nad pacjentem”
 • Joanna Marczak – Pielęgniarka Epidemiologiczna – „Omówienie działań Zespołu ds. Zakażeń w Końskich”
 • Dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach; Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych – „Finansowanie jakości w ramach umów z NFZ”
 • Paweł Wojtasik – p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – „Senioralność w ochronie zdrowia z uwzględnieniem potrzeb Województwa Świętokrzyskiego”
 • Nowe narzędzie BAZA WIEDZY  zaprezentował Marcin Malinowski z Idea Trade, współtwórca programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”.

Tradycyjnie wizyta studyjna była okazją do dyskusji i wymiany wiedzy.

Partnerem Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” oraz cyklu wizyt studyjnych jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym razem BGK reprezentowali Aleksandra Ciszek – manager ds. współpracy z podmiotami leczniczymi, Janusz Krupa – dyrektor rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz Sylwia Robak – doradca.

Obecni reprezentowali szpitale z województwa świętokrzyskiego:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 • Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 • Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 • Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju,
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach,
 • Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra,
 • Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 • SPZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II,
 • Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy we Włoszczowie
 • oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie