Wdrożenie metody LEAN stanowi jedno z narzędzi transformacji procesów medycznych, logistycznych i administracyjnych w szpitalu w kierunku uzyskania jak najwyższego poziomu jakości świadczonych usług i dojrzałości procesowej organizacji. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządczych ma umożliwić szpitalowi dążenie do ciągłego doskonalenia w myśl wizji, jaką dla Szpitala jest rozwój medycyny innowacyjnej, oraz przyszłości spójnej z misją naszej placówki, której celem jest dążenie do ciągłego doskonalenia w myśl wizji, jaką dla Szpitala jest rozwój medycyny innowacyjnej. Nasz cel to najwyższa jakość w procesie realizacji celów naszej działalności. To najwyższa jakość procesów medycznych, naukowych, organizacyjnych i administracyjnych. Tą najwyższą jakość chcemy oferować pacjentom, oraz pracownikom. Budując świadomość organizacji procesowej opartej na najwyższym poziomie jakości z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych, jesteśmy w stanie to osiągnąć, doskonaląc nasze metody leczenia, poprawiając i usprawniając procesy opieki nad pacjentem, budując zaangażowanie zespołów i świadomość współtworzenia szpitala przez każdego pracownika.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie