Od pierwszego dnia działalności spółki COPERNICUS PL w jej DNA wpisano stały rozwój i poprawę jakości, by pacjenci z obszaru województwa pomorskiego byli diagnozowani i leczeni na najwyższym poziomie. Należąca do lokalnego samorządu spółka sukcesywnie przejmowała kolejne podmioty lecznicze. Dzięki inwestycjom oraz zaangażowaniu managerów
i pracowników, przy wzorcowej współpracy z samorządem województwa pomorskiego i władzami Gdańska, COPERNICUS PL to obecnie największy podmiot leczniczy na Pomorzu. Jego działalność obejmuje kompleksowy zakres ochrony zdrowia – diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Dużą wagę przywiązuje się do edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.

Spółka posiada w swoich strukturach organizacyjnych 40 oddziałów szpitalnych, 2 SOR-y, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Stację Dializ, 60 poradni specjalistycznych, Diagnostykę Obrazową, certyfikowany Ośrodek Leczenia Chorób Piersi, 14 pracowni diagnostycznych zlokalizowanych w: Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, Szpitalu św. Wojciecha, Wojewódzkim Centrum Onkologii, COPERNICUS – Stomatologii i COPERNICUS – Profilaktyce. Spółka posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia i otrzymała w 2023 r. wyróżnienie Najlepszego Pracodawcy w Polsce przyznane przez Forbes.

Ostatnie lata stały pod znakiem znaczących inwestycji i modernizacji, które znacząco podniosły standard opieki medycznej, komfort pacjentów oraz warunki pracy personelu. Jednym z kluczowych osiągnięć było oddanie do użytku w 2020 roku nowoczesnego budynku z blokiem operacyjnym w Szpitalu św. Wojciecha. Ten imponujący kompleks składa się z ośmiu sal operacyjnych, w tym innowacyjnej sali hybrydowej, umożliwiającej wspólną pracę lekarzy różnych specjalności przy jednym pacjencie. W obrębie tego budynku działają dwa oddziały – urologiczny i urazowo-ortopedyczny, łącznie oferujące 68 łóżek. Ta inwestycja stanowiła największy wydatek w historii placówki, o wartości niemal 90 milionów złotych, z czego ponad 32,6 miliona złotych zostało sfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego.

Kolejną znaczącą modernizacją było oddanie w roku 2023, po dwuletnim remoncie Oddziału Kardiologicznego z 36 łóżkami przy Szpitalu na Zaspie. Koszty przebudowy i wyposażenia wyniosły prawie 21 milionów złotych, przy wsparciu finansowym w wysokości 9,2 miliona złotych od samorządu województwa pomorskiego i miasta Gdańsk. W Szpitalu na Zaspie na inwestycje w Zakład Diagnostyki Obrazowej wydano ponad 12,3 miliona złotych, co pozwoliło na zakup nowego sprzętu,
w tym tomografu komputerowego oraz aparatów RTG i USG.

W 2022 roku przy Szpitalu „Kopernika” oddano do użytku czterokondygnacyjny budynek, który skupia w sobie pracownie rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, gabinety USG oraz rejestrację. Ta kompleksowa inwestycja pochłonęła prawie 40 milionów złotych.

Warto także podkreślić, że od 2014 roku, aż do perspektywy 2024 roku, samorząd województwa pomorskiego zaangażował się finansowo w realizację tych inwestycji, przekazując ponad 200 milionów złotych.

Prezesem Zarządu Spółki COPERNICUS PL  jest od początku Dariusz Kostrzewa. Z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2007-2013 był prezesem Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, a wcześniej oficerem 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Od 2013 roku początkowo Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, a następnie Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku.

Jest twórcą projektów restrukturyzacyjnych szpitali, autorem i współautorem publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz strategii zarządzania ryzykiem medycznym. Jest także samorządowcem, działaczem społecznym i wykładowcą akademickim.

Z Prezesem Zarządu COPERNICUS PL Dariuszem Kostrzewą rozmawia Marcin Malinowski

Czy po 10 latach aktywnej pracy na rzecz przekształceń i fuzji podmiotów leczniczych w Gdańsku pamięta Pan jeszcze początki, pierwsze miesiące powołania spółki?

Oczywiście. Spółka COPERNICUS powstała w 2013 roku w odpowiedzi na trudności związane z finansowaniem i zarządzaniem szpitalami w Polsce. Naszym celem było uratowanie placówek medycznych przed zadłużeniem i zagwarantowanie pacjentom ciągłego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. To były trudne czasy, wielu ludzi obawiało się, że po utworzeniu spółki trzeba będzie płacić za leczenie. Jednak nasza decyzja o komercjalizacji, a nie prywatyzacji, była konieczna. Przez pierwsze lata zmagaliśmy się z problemami finansowymi, ale teraz możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy na plusie.

W skład spółki COPERNICUS PL wchodzi wiele różnych placówek medycznych. Co wyróżnia Państwa na tle innych jednostek leczniczych?

Naszą największą siłą jest zrozumienie, że w dzisiejszych czasach opieka zdrowotna to nie tylko leczenie chorób, ale także profilaktyka, edukacja zdrowotna i innowacyjność. COPERNICUS PL stawia na kompleksową opiekę, obejmującą diagnostykę, terapie, rehabilitację, ale również promocję zdrowego stylu życia. Jesteśmy także w czołówce jeśli chodzi o inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny i wykorzystanie nowych technologii, takich jak roboty chirurgiczne, medycyna cyfrowa czy sztuczna inteligencja.

Kolejną naszą siłą jest personel medyczny i administracyjny.

Mamy wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarki oraz specjalistów z wielu dziedzin zarządzania firmą, którzy pracują z pasją i zaangażowaniem. I za to wszystkim osobom pracującym w jednostkach COPERNICUS PL chciałbym bardzo podziękować.

Ponadto stale inwestujemy w szkolenia i rozwijanie kompetencji naszych pracowników, co pozwala nam utrzymywać wysoki standard opieki.

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma Pan jako Prezes Spółki COPERNICUS  PL?

Jak zawsze ambitne. Chcemy nadal rozwijać i doskonalić naszą infrastrukturę medyczną, inwestując
w nowoczesny sprzęt oraz technologie medyczne, takie jak roboty chirurgiczne czy sztuczna inteligencja. Dążymy do zapewnienia pacjentom jeszcze wyższej jakości opieki.

Nie zapominamy również o rozwoju działań edukacyjnych i profilaktycznych, ponieważ uważamy, że edukacja zdrowotna jest kluczowa dla społeczeństwa.

Chcemy nadal być elastyczni i gotowi na działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19. Naszym celem jest utrzymanie najwyższych standardów opieki medycznej i sprostanie wszelkim wyzwaniom, jakie niesie przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie