Nagrody Inspiracje 2020 wręczone!

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Nagrodę Inspiracje 2019 w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” odbiera Dyrektor Naczelny Jakub Kraszewski

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Monitoring zdarzeń niepożądanych” Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Kategoria „Innowacje w szpitalu”

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Wdrożenie radiochirurgii stereotaktycznej na systemie Novalis w leczeniu guzów śródczaszkowych”, zgłoszony przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z projektem

„Wdrażanie innowacyjnych operacji rekonstrukcyjnych z użyciem mikrozespoleń naczyniowych u pacjentów z nowotworami okolicy głowy i szyi”.

TRZECIE MIEJSCE zajęły trzy projekty (alfabetycznie):

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 4. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Monitoring zdarzeń niepożądanych” Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

MIEJSCE DRUGIE zajął Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu z projektem „Angioplastyka wieńcowa bez użycia kontrastu i koronarografia z ultra-niską dawką kontrastu jako profilaktyka uszkodzenia nerek indukowanego kontrastem”

TRZECIE MIEJSCE Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. za projekt „Ewaluacja Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu”.

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 2. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 3. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J Biziela w Bydgoszczy

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

ZWYCIĘZCĄ został MED HOLDING SA Katowice z projektem „Promocja profilaktyki zdrowotnej z zakresu uro-onkologii”.

MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi „Wdrożenie profilaktyki chorób naczyń mózgowych” ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

TRZECIE MIEJSCE exaequo projektom:

„Twoja męskość w Twoich rękach” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
oraz „Zrób to mammo! – program profilaktyki raka piersi” z Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 2. Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie
 3. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 4. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. Gdańsk

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Senior to także Ty, tylko trochę później”, stworzony i zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na DRUGIM STOPNIU PODIUM znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Diagnostyka fundamentem leczenia”.

TRZECIE MIEJSCE ex aequo zajęły Centrum Zdrowia Tuchów (projekt „Centrum Zdrowia Seniora – w trosce o Ciebie”) oraz Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu („Projekt zintegrowanej opieki Carewell”).

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
 3. Vratislavia Medica sp. z o.o. , Szpital im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu

Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”

Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z projektem „Program diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego”
oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”.

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (projekt „Nowe, Innowacyjne Metody Leczenia – SPSK 4 w Lublinie”).

TRZECIE MIEJSCE Szpital Medicover z projektem „SMART (ang. Salwa Modified Advanced Robotic Technique) Prostatektomia”.

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHIT)
 2. Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie
 3. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska”

W tej kategorii zwycięzcą został projekt „Wykonanie badań stężeń arsenu u mieszkańców Głogowa pod kątem wpływu zanieczyszczeń środowiskowych. Ocena stanu zdrowia i wdrożenie programów edukacyjnych”, realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Głogowa, Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Miło nam poinformować, że podczas uroczystej Gali Trzeciej Edycji Konkursu Inspiracje, została wręczona Nagroda Specjalna p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Laureatem Nagrody Specjalnej zostało Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu za projekt „Wybieram zdrowie. To onkoLOGICZNE”. Jego celem było podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa w zakresie zdrowych zachowań oraz profilaktyki onkologicznej, a także zachęcenie do badań profilaktycznych.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

Kapituła Konkursu

Pokaż wszystkich

Pozostałe edycje konkursu