W 2017 roku w ramach programu Bezpieczny Szpital Przyszłości przyznajemy specjalną nagrodę – „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”. To wyróżnienie dla firm i osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjenta.

W tym roku Kapituła uhonorowała zespół osób, które swym zaangażowaniem i chęcią do dzielenia się wiedzą zaimponowały wielu managerom, obecnym na konferencjach regionalnych BSP. Osoby te dzieliły się wiedzą, przytaczały konkretne dane liczbowe i kwotowe, mówiły otwarcie o poniesionych nakładach i spodziewanych rezultatach inwestycji.

Tymi osobami są prezes zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie Piotr Milczanowski z zespołem – wiceprezesami Markiem Ścieszką i Waldemarem Sułkiem oraz pełnomocnikiem ds. ZSZ Marzeną Łokietko. Szpital MCZ jako jedyny w Polsce (a prawdopodobnie także na świecie), posiada bloki operacyjne wyposażone kompleksowo  w elementy z miedzi.

 

Kapituła Konkursu

Pokaż wszystkich

Pozostałe edycje konkursu