Znamy finalistów i laureatów Konkursu Inspiracje 2021!

Laureaci i finaliści – Inspiracje 2021

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

ZWYCIĘSTWO ex aequo odniosły dwa szpitale:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z projektami „Wdrożenie chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po urazach- celem prewencji kalectwa, wielopoziomowa rekonstrukcja tętnic płucnych u dzieci” oraz „Chirurgiczna implantacja zastawki w pozycję przedsionkowo-komorową z możliwością nieoperacyjnego poszerzenia wymiaru zastawki u dzieci rosnących”.

Instytut ”Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z czterema stanowiącymi całość projektami „Zastosowanie aparatu Fluobeam LX w trakcie zabiegów resekcji tarczycy u dzieci w celu zapobiegania pooperacyjnej niedoczynności przytarczycy”, „Program wewnątrznaczyniowego leczenia guzów wątroby”, „Ocena w trójwymiarze kształtu głowy przed i po leczeniu przedwcześnie zrośniętego szwu czaszkowego” oraz „Chemioterapia dotętnicza w leczeniu siatkówczaka u dzieci (IAC)”

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła lI, Grodzisk Mazowiecki „Nastała era mózgu”

TRZECIE MIEJSCE zajął:

Scanmed S.A., Szpital Św. Rafała w Krakowie z projektem „Zabiegi biopsji guzów mózgu przy użyciu zrobotyzowanego systemu Stealth Autoguide (Medtronic) na oddziale klinicznym neurochirurgii”.

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Rekordowa w skali kraju i świata terapia ECMO u 59-letniego pacjenta zakażonego wirusem COVID-19”.
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej „Wdrożenie robotycznej techniki w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego przy użyciu robota ortopedycznego NAVIO”
 3. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku „Implantacja rosnących prętów magnetycznych u dzieci z wczesnodziecięcą deformacją skoliotyczną jako sposób na eliminację zabiegów operacyjnych, zwiększenie komfortu życia pacjenta i opiekunów oraz optymalizację kosztów leczenia”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria Innowacyjny szpital – zarządzanie

ZWYCIĘZCĄ został Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Poprawa dostępności i podniesienie jakości leczenia zakażonych wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”.

MIEJSCE DRUGIE zajęły ex aequo Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w ortopedyczno-rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, dofinansowana z funduszy europejskich” oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – „Chemioterapia domowa z wykorzystaniem infuzorów”

MIEJSCE TRZECIE przypadło Szpitalowi Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. za projekt „Wdrożenie małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej i protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia chirurgicznego w szpitalu specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie”

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. IC Solutions Sp. z o.o., Poznań – „System IC PEN”
 2. Klinika Gastroenterologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Opieka wielospecjalistyczna w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”
 3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Regionalne centrum ECMO”
 4. Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Postępowanie z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale klinicznym psychiatrii wieku rozwojowego (OPRWR) dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Nowoczesne metody walki z zakażeniami szpitalnymi – system monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk oraz inteligenty robot do dezynfekcji V- BOT” zrealizowany przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA Tomasz Łoziński Sp. k., RZESZÓW

DRUGIE MIEJSCE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z projektem „Wczesna rehabilitacja krytycznie chorych pacjentów (leczonych z powodu sepsy, wstrząsu septycznego lub ciężkiej niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji płuc) w aspekcie poprawy wyników leczenia oraz skrócenia procesu rekonwalescencji i powrotu pacjenta do życia społeczno-zawodowego”.

TRZECIE MIEJSCE ex aequo Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – „Plasmair’y najwyższej jakości w oddziałach zakaźnych – zdrowy personel podstawą walki z pandemią COVID-19” oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Projekt ograniczenia zużycia fluorochinolonów w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 W Bydgoszczy”.

KOLEJNE MIEJSCA

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław – „Bezpieczeństwo pracy personelu i opieki nad pacjentami poprzez redukcję potencjalnych zdarzeń niepożądanych w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19”
 2. Warmie Sp. z o.o., Poznań PL – „Warmie sensor temperatury wraz z oprogramowaniem”
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku – „Przebudowa wybranych pomieszczeń szpitala na utworzenie w szpitalnym oddziale ratunkowym(SOR) obszaru izolacji dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych wraz z wyposażeniem w niezależny system wentylacji i mobilną jednostkę dekontaminująca­izolacyjną”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

ZWYCIĘZCĄ został Dziecięcy Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z projektem „Badanie EPISTOP”

MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi Siedleckiego Centrum Onkologii – Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – „Zadowolony i świadomy pacjent – zastosowanie najnowszych molekularnych badań profilaktycznych i kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym, na rzecz skuteczności leczenia oraz minimalizowania fizycznych i psychicznych skutków choroby”

MIEJSCE TRZECIE ex aequo

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn – „Zmniejszenie czynników ryzyka i występowania obturacyjnego bezdechu sennego i powikłań wielonarządowych wśród pracowników Michelin Polska w Olsztynie, poprzez edukację prozdrowotną i badania przesiewowe”,

MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A., Lubin – „Program wczesnego wykrywania raka płuc, diagnostyka rozedmy i ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Gdynia – „Wdrożenie i realizacja na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego projektu „ABCDE – profilaktyka nowotworów skóry”

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2″.
 2. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – „Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce”,
 3. Fundacja Zdrowie Dziecka, Kraków – „Kampania edukacyjna „Żeby zdrowym być, trzeba rączki myć”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Program prehabilitacji „DROGOWSKAZ”, czyli właściwy kierunek dla seniorów w okresie okołooperacyjnym” stworzony i zrealizowany przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinikę Geriatrii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

NA DRUGIM stopniu podium znalazło się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku – „Zaadoptuj babcię i dziadka”

TRZECIE MIEJSCE: IQS CERT Sp. z o.o. – „Rekomendowane domy seniora – program oceny usług realizowanych przez placówki oferujące seniorom świadczenia w zakresie całodobowego pobytu i opieki”.

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego – „Limanowskie Centrum Seniora – utworzenie Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku – Oddziału Geriatrycznego”,
 2. Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. – „Centrum Zdrowia Seniora – w trosce o Ciebie”
 3. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. – „Poprawa jakości życia seniorów hospitalizowanych w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. poprzez realizację działań wspierających aktywność fizyczną, umysłową oraz zaangażowanie społeczne tej grupy społecznej”
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.

Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”

Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW. Są nimi
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM, Zabrze – z projektem „Aplikacja INFOSMOG-MED” oraz
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z projektem „Kapsuła badań zmysłów (kapsuła badań przesiewowych – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, węchu, smaku oraz narządu mowy)”.

MIEJSCE DRUGIE zajął Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – „Ortopedyczne, miniaturowe ramię pomiarowe do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego”,

MIEJSCE TRZECIE Gugeye Sp. z o.o., Lublin – „GUGEYE – innowacyjny system przesiewowych badań wzroku niemowląt wykrywający anomalie w gałce ocznej w bardzo wczesnej fazie rozwoju” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego – „Dzienna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z przebytym COVID-19/zespołem LONG COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym”

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Wszczepialna proteza gałki ocznej i oczodołu”
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk – „System wspierający organizację pracy personelu i monitorujący parametry jakości pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,
 3. VITO-MED sp. z o. o., Gliwice „Mobilne pracownie wirusologii”,

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”

W tej kategorii ZWYCIĘZCĄ został projekt „COPERNICUS kontra wirus – kompleksowa opieka i ochrona nad chorymi i ozdrowieńcami w dobie pandemii COVID-19, połączona z działaniami prewencyjnymi” zrealizowany w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk.

MIEJSCE DRUGIE zajął Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Budowa Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej”

TRZECIE MIEJSCE 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy – „Respirator COVIVENTIL UCM02”

KOLEJNE MIEJSCA:

 1. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp.z o.o. – „Termomodernizacja budynku głównego, budynku Zakładu Patomorfologii oraz montaż paneli fotowoltaicznych. rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.
 2. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ -CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW, ŁÓDŹ – „Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe”,
 3. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku – „Misie dzieciom”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

W tym roku przyznano także dwie Nagrody Specjalne:

Nagroda Specjalna za innowacyjne podejście do walki z COVID-19 dla Prezes Zarządu Anny Gil z VITO-MED sp. z o.o. w Gliwicach

Nagroda Specjalna za ćwierćwiecze efektywnego rozwoju ochrony zdrowia we Wrocławiu na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla mgr. inż. Janusza Jerzaka.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

Kapituła Konkursu

Pokaż wszystkich

Pozostałe edycje konkursu