Konkurs „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” już po raz piąty.
Znamy wyniki Edycji 2022! (Wyniki pod galerią zdjęć)

 

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku z projektem „Zintegrowany System Oceny Parametrów Życiowych Pacjentów wraz z Zespołem Wczesnego Reagowania na symptomy pogorszenia stanu Pacjenta”.
 2. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy z projektem „Wprowadzenie systemu Carna Life Holo – nowoczesnej technologii holograficznej wizualizacji danych, pozwalającej na uzyskanie środowiska rzeczywistości mieszanej („augmented reality”) do planowania i przeprowadzania kompleksowych zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży”.
 3. ex aequo:
  „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
  z projektem „Implantacja systemu redukującego przepływ w zatoce wieńcowej dedykowany dla chorych z oporną na leczenie dławicą piersiową” oraz Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie z projektem „Pracownia PET-CT”
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – „Szpital w Ostrowi Mazowieckiej z pierwszym w Polsce Centrum Robotyki Ortopedycznej”
 5. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie – „Intensywna terapia bez ścian, czyli System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej SWIT w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”,
 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital Bielański w Warszawie – „Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych”,
 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Rzeczywistość mieszana w kardiologii interwencyjnej z wykorzystaniem holografii czasu rzeczywistego”,
 8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie –„Przeszczepy błony Descemeta – pionierskie leczenie polskich pacjentów okulistycznych”,
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – „Ocena wczesnych markerów kardiotoksyczności u chorych na raka piersi leczonych okołooperacyjnie”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Ciąg dalszy pod zdjęciem

Kategoria „Innowacyjny szpital – zarządzanie”

 1. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie– „AirView – zdalne monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjentów cierpiących na zaburzenia oddychania w czasie snu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”.
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie – „Szybka ścieżka w SOR. Fast Track”.
 3. ex aequo
  Dr n. med. Robert Starzec, MBA, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi – „Nowatorskie metody zarządzania”
  Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – „Najwięcej w świecie (dotyczy roku 2021) wysokospecjalistycznych operacji wszczepienia różnego rodzaju implantów słuchowych w różnych rodzajach głuchoty”.
 4. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – „Warszawa Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej”
 5. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy – „Kompleksowe leczenie operacyjne glejaków mózgu”
 6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i BMM Sp. z o.o. – „Elektronizacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej z wykorzystaniem systemu klasy HIS”
 7. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – „Stworzenie Aortic Center – centrum kompleksowego leczenia tętniaków tętnicy głównej oraz przeprowadzania operacji tętniaka piersiowo brzusznego metodą endowaskularną (wewnątrznaczyniową)”
 8. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – „Nowe metody zarządzania w zakresie oddłużenia szpitala. Kompleksowa racjonalizacja zasobów szpitala”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

 1. ex aequo Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – „Neuromonitoring śródoperacyjny podwyższający bezpieczeństwo pacjenta i usprawniający pracę chirurga w trakcie zabiegu operacyjnego na kręgosłupie” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – „Rozwój usług farmacji klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu w celu optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów” ​
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z projektem „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS COV-2″
 3. ex aequo Szpital św. Łukasza w Bolesławcu – „Transplantacja mikrobioty jelitowej szansą na wyzdrowienie” oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku –„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych poprzez wdrożenie informatycznego systemu monitorowania zakażeń szpitalnych”
 4. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Zapobieganie zakażeniom odcewnikowego zakażenia układu moczowego”
 5. Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ w Warszawie – „Nie sprzyjaj zakażeniom!”
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – „Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

 1. ex aequo Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu – „Kampania społeczna ,,Serce Kobiety” oraz Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z pakietem projektów „EMOCja – Z emocjami mi do twarzy”, „RECOV(ID)ALESCENCJA” oraz „Edukujesz – sam zyskujesz!”
 2. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – „Badania przesiewowe noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)”
 3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – „Profilaktyka Zespołu Dziecka Potrząsanego”.
 4. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi – „Aktywny Senior”
 5. Dr n. med. Anna Słowikowska, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych – „Serce w dobrym stylu. Jak świadomie zarządzać swoim zdrowiem”.
 6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku – „Badminton w zapobieganiu postępowi wady krótkowzroczności u dzieci”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Kategoria Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – „Pierwszy w Polsce symulator karetki/ambulansu do poprawy bezpieczeństwa jazdy w sytuacjach szczególnych”,
 2. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – „POWR.05.01.00-00-0023/19 pt. Priorytet kręgosłup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – „Bezpieczny i zdrowy pracownik”,
 3. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
 4. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy – „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w parze z jakością pracy”
 5. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Komunikacja kliniczna jako narzędzie wspierające zarządzanie przebiegiem konsultacji oraz regulowanie własnych emocji u członków zespołu terapeutycznego”.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – „Kompleksowy program działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Szamotułach w latach 2017-2022”
 7. Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. w Warszawie – „Bezpieczeństwo i zdrowie personelu Centrum Medycznego „Żelazna” integralnym elementem kultury organizacji zwiększającej zaangażowanie i efektywność pracy.”

FINALISTAMI ZOSTALI:

Kategoria „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”

 1. Ex aequo
  Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy – „Cyfryzacja edukacji społecznej przyszłością transplantologii” oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Spersonalizowana ablacja zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem robotycznej nawigacji magnetycznej Stereotaxis Genesis”
 2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – „Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”
 3. ex aequo
  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy – „Rekonstrukcje ubytków twarzy i szyi z użyciem odległych płatów przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych” oraz „Arteriae” sp. z o.o. sp. komandytowa, Łódź – „Opracowanie w pełni operacyjnych fantomów medycznych na potrzeby szkolenia chirurgów naczyniowych”.
 4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – „Automatyzacja procesu diagnostyki laboratoryjnej w UCK”
 5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – „Opieka Zorientowana na Osobę (Person-centred care)”
 6. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Szpital im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku – „Wspólnie dla Rodziny – łagodny start”
 7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – „Wrożenie e-usług medycznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”
 8. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko spółka z o.o. w Sopocie – „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej przy Pomorskim Centrum Reumatologicznym”
 9. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku – „TelePrzyjaciele od Serca – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu”.

​FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

Kategoria „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – „Przebudowa i rozbudowa szpitala z zastosowaniem rozwiązań prośrodowiskowych, które mogą zaoszczędzić wodę, ciepło oraz energię elektryczną”
 2. ex aequo Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Szpital przyjazny pszczołom” oraz
 3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – „Proekologiczne rozwiązania przy modernizacjach budynków Instytutu Matki i Dziecka”.
 4. Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w Gdyni – „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”
 5. Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego – „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ujęta w 3 zadaniach asortymentowych”
 6. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – „Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu”.
 7. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – „Pasieka Edukacyjna”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

W tym roku przyznano także trzy Nagrody Specjalne:

​Kryształowa Nagroda Specjalna przyznana została dyr. dr. n. med. Markowi Tombarkiewiczowi za nadzwyczajną wytrwałość w dążeniu do poprawy jakości i bezpieczeństwa w polskich szpitalach i konsekwentne działania na rzecz rozbudowy i unowocześniania obchodzącego jubileusz 70. rocznicy założenia Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Nagroda Specjalna trafia do dr n. med. Anny Słowikowskiej, kardiolog, specjalistki chorób wewnętrznych za nadzwyczajne zaangażowanie w edukację zdrowotną Polaków.

Nagrodę Specjalną otrzymuje również dr n. med. Wojciech Puzyna, Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. w uznaniu 30. lat intensywnej i efektywnej pracy na rzecz rozwoju CM „Żelazna” i budowy jakości w polskim położnictwie.

​Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

Kapituła Konkursu

Pokaż wszystkich

Pozostałe edycje konkursu